نشست عطارشناسی

نشست عطارشناسی

مؤسسۀ خردسرای فردوسی  برگزار می کند:

اولین نشست عطار‌شناسی:


       بکر است هر سخن که زعطار بشنوی 
(خوانش و گزارش منطق‌الطیر عطار نیشابوری)


باحضور: دکتر رضا اشرف زاده

 دوشنبه، ۶ آذرماه ۱۴۰۲- ساعت ۱۷

 مشهد، مؤسسهٔ فرهنگی خردسرای فردوسی

ثبت‌نام: خانم رضاپور  ۰۹۱۵۳۲۳۵۲۲۳

نظر شما