نشست نقد و بررسی کتاب کارنامۀ فیّاض

نشست نقد و بررسی کتاب کارنامۀ فیّاض


نقد و بررسی کتاب کارنامهٔ فیّاض

دربارهٔ دکتر علی‌اکبر فیّاض، بنیان‌گذار و مؤسس دانشکدهٔ ادبیات و دانشکدهٔ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

با حضور و سخنرانی:
دکتر محمدجعفر یاحقی
دکتر عبدالرحیم قنوات
دکتر بهرام پروین گنابادی
دکتر سلمان ساکت (نویسندهٔ کتاب)

زمان:
چهارشنبه، ۱۲ اردی‌بهشت‌ماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۷

مکان:
مشهد، سه‌راه ادبیات، مجتمع دکتر علی شریعتی، جهاد دانشگاهی مشهد (دانشکدهٔ ادبیات سابق)، تالار فردوسی

 

نظر شما