نخستین شمارۀ فصلنامۀ دانش و خرد حماسی منتشر شد

نخستین شمارۀ فصلنامۀ دانش و خرد حماسی منتشر شد

شماره نخست فصلنامهٔ دانش و خرد حماسی منتشر شد.

نخستین شمارۀ مجلۀ دانش و خرد حماسی به سردبیری دکتر محمدجعفر یاحقی با مقالاتی از محمود حسن آبادی، محمود رضایی دشت ارژنه، احمدرضا قائم مقامی، پروانه پورشریعتی، مرسده اسلامی و یوسف بینا، از سوی قطب علمی فردوسی و شاهنامۀ دانشگاه فردوسی منتشر شد.

این مجله که با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی و انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی منتشر می‌شود، با هدف ایجاد پایگاهی معتبر برای نشر و بهبود کیفی پژوهش های حوزۀ ادبیات حماسی و اسطوره شناسی تأسیس شده و با یاری هیات تحریریه‌ای مرکب از نامداران دانشگاه‌های ایران و دو تن از متخصصان خارجی (از آلمان و ترکیه) بر آن است تا روند اتقای تخصصی قلمروی مطالعات حماسی و اساطیری را استوارانه آغاز و پیگیری کند.

پژوهشگران می‌توانند مقالات عملی خود را از طریق وبگاه نشریه به نشانی زیر ارسال فرمایند:

jmels.um.ac.ir   

نظر شما