دورۀ مقدماتی آموزش فارسی میانه پهلوی

دورۀ مقدماتی آموزش فارسی میانه پهلوی

آکادمی بامداد با همکاری مؤسسۀ خردسرای فردوسی برگزار می کند:

 

دورۀ مقدماتی آموزش فارسی میانه پهلوی

 

مدرس: دکتر مجید پوراحمد

 

8 جلسه

ثبت نام و دریافت اطلاعات:

09033095717

 

مهلت ثبت نام تا 20 تیرماه 1402

 

خردسرای فردوسی

مشهد، انتهای بلوار معلم، بین میدان دندان پزشکان و فارغ التحصیلان، شمارۀ 22

نظر شما