نشست ادبیات عامه و آشنایی با فولکور و موسیقی مقامی خراسان

نشست ادبیات عامه و آشنایی با فولکور و موسیقی مقامی خراسان

lمؤسسۀ خردسرای فردوسی برگزار می‌کند:

اولین نشست کارگاه ادبیات عامه:
 ادبیات‌عامه و آشنایی با فولکلور و موسیقی مقامی خراسان
         
همراه با اجرای هنری موسیقی مقامی و آیینی
و حضور هنرمندانی از تربت جام

باحضور: دکتر غلامرضا بهرام پور

 دوشنبه، ۶ آذرماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵

 مشهد، مؤسسهٔ فرهنگی خردسرای فردوسی

ثبت‌نام: خانم شکفته  ۰۹۳۹۸۶۷۷۱۸۵
 

نظر شما