برگزاری نشست رونمایی و بررسی «آهنگ شعر فارسی»

برگزاری نشست رونمایی و بررسی «آهنگ شعر فارسی»

 مؤسسهٔ فرهنگی خردسرای فردوسی با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی و قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کنند:

سی و نهمین نشست آیین رونمایی و بررسی کتاب

آهنگ شعر فارسی (با پیوست تحلیل موسیقایی مثنوی‌های عطار نیشابوری)

با حضور مؤلف کتاب
دکتر جواد محقق نیشابوری

و با سخنرانی:

ـ دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی 
ـ دکتر سیدمهدی زرقانی 
ـ دکتر ابوالقاسم قوام


دبیر نشست: میلاد نورمحمدزاده 

زمان: یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۰ صبح

مکان: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، کتابخانهٔ قطب علمی فردوسی و شاهنامه. 

 

نظر شما