فصلنامۀ پاژ 45

فصلنامۀ پاژ 45

۸۰,۰۰۰ تومان

شناسه
واحد: جلد
دسته بندی:

فصلنامه پاژ

(یادبودنامهٔ استاد محمدعلی اسلامی ندوشن)

دورهٔ جدید ـ سال یازدهم ـ شمارهٔ اول ـ بهار ۱۴۰۱ (شمارهٔ پیاپی ۴۵)

 

این فصلنامه با مجوّز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت: ۹۰/۸۰۹۰ منتشر می شود.

 

صاحب امتیاز: مؤسسۀ فرهنگی خردسرای فردوسی

مدیرمسئول و سردبیر: دکتر محمّدجعفر یاحقی

مدیر علمی: دکتر حمید طبسی

 

تحریریه:

دکتر کیمیا تاج نیا، دکتر محمود حسن آبادی،

دکتر حمید طبسی، دکتر علیرضا قیامتی،

رجبعلی لباف خانیکی، دکتر جواد محقّق نیشابوری،

دکتر محمّدجعفر یاحقّی

 

ویراستار: دکتر اعظم نیکخواه فاردقی

تنظیم و صفحه آرا: مرضیه دلیری اصل

طراح جلد: فرید یاحقی

تلفن و دورنگار: ۳۵۰۱۹۲۷۴-۰۵۱

صفحه خانگی: www.fcwh-ngo.com

 

 سرمقاله: زبان فارسی، فرهنگ، ایران/  دکتر محمدجعفر یاحقی

 

فهرست مقالات:

بخش اول: نرم همچون باران

 

 *«یک خرمن صبح»

(سال‌شمار زندگی استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن)

دکترحامد مهراد

 

 *پِترا؛ سرزمینی که از نو باید شناخت

دکترشیرین بیانی (اسلامی ندوشن)

 

 *مدیون گریزی در میان دو اردیبهشت

دکتریدالله جلالی پندری

 

 

 *پروردۀ مادر، بالیدۀ همسر

(زندگانی دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن از نگاهی دیگر)

دکتر جواد عباسی

 

*مردی برای تمام فصول

(بحثی در مورد ناسیونالیسم فرهنگی  دکتر اسلامی ندوشن)

دکتر سعید عطار

 

 *بزرگمرد یگانۀ روزگار ؛ مرد مردستان ایران ما

حسین مسرت

 

 *در سوگ استادم دکتر اسلامی ندوشن

دکتر مهدی نوریان

 

 

 *«آن سروِ دلارا به بر آید روزی»

(گزارش مراسم رونمایی از سنگ آرامگاه استاد محمدعلی اسلامی ندوشن در نیشابور)

دكتر جواد محقق نيشابورى

 

 

 

بخش دوم: بشکوه همچون شاهنامه

 

*بیانیهٔ نوزدهمین همایش بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

«پیام شاهنامه، پایندگی زبان فارسی»

 

*شاهنامه هویّت فرهنگی و تمدنی ماست

دکترعبدالغفور آرزو

 

 *شناختی از استاد عبدالحسین نوشین؛ شاهنامه‌پژوه خراسانی

دکترمحمدحسن ابریشمی

 

 

 *لهراسپ در نوبهارِ بلخ

(نگاهی به بینش و کُنشِ گنوسی‌وارِ لهراسپ)

دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی

 

 *نقش فتوحات اسلامی در خراسان و ماوراء‌النهر در تشکیل و تثبیت زبان و ادبیات فارسی دری

دکتر محمود امید سالار

 

 *عهدنامهٔ درختی

(زبان نمادین دقیقی و فردوسی در پیوند با یگانگی درخت سرو کاشمر و آتش زردشت)

دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

 

 

 *تنوع جهانبینی در شاهنامه

دکتر زاگرس زند

 

 

 *تأثیرپذیری منظومه‌های پهلوانی بعد از شاهنامه از زبان حماسی فردوسی

دکترحسن ذوالفقاری

 

 *«بِش‌دارو، زِ پسِ مرگ، به سهراب رسید»

بررسی «بِش‌دارو» در قصّۀ شفاهی رستم و سهراب (روایت زاوين)

دکتر محسن صادقی

 

 *رستم: تاج‌بخشِ تاج‌گریز

(نگاهی به دلایل انتخاب و موفقیت فردوسی در شخصیت‌پردازی قهرمان اصلی شاهنامه)

دکتر فرزاد قائمی

 

 

 *خرد و بخشبندی آن در شاهنامه

 دکتر میرجلال‌الدین کزازی

 

 *به دنبال واژه‌های کهن در نسخه‌بدل‌های شاهنامۀ خالقی مطلق

 دکتر محمود مدبری

 

*رد پای شاهنامه در جغرافیای تاجیکان

دکتر محمدجعفر یاحقی

 

 *سیمرغ در شاهنامه و ادب فارسی

پروفسور نعمت ییلدریم

 

*تازه‌های شاهنامه‌پژوهی و اسطوره‌شناسی

محمد بیانی

 

 

 فصلنامۀ پاژ  شماره ۴۵ (بهار ۱۴۰۱) در ۲۶۴ صفحه از صبح شنبه ۲۰ خرداد در محلّ مؤسسه و انتشارات امام (مشهد) در دسترس است.

 

(پذیرش سفارش و ارسال برای شهرستانها): ۰۵۱۳۵۰۱۹۲۷۴- ۰۹۱۵۱۵۹۰۴۸۹

 

نظر شما