شاهنامه از آنِ همه کسانی است که به ایران مهر می ورزند

شاهنامه از آنِ همه کسانی است که به ایران مهر می ورزند

گفت و گو با دکتر حمید طبسی، استاد دانشگاه

 دربارۀ شاهنامه و اهمیت آن

 

دکتر حمید طبسی بر این باور است که شاهنامه کتابی اوج دهنده و تعالی بخش است و زمانی که آن را می خوانیم، تو گویی بر تارک هفت اختر گام نهاده ایم.

 

 

دکتر حمید طبسی خود را دهقان زاده ای از بیهقِ سبزوار معرفی می کند که پاسداشت تاریخ و فرهنگ ایران را مایه خوش دلی خودش می داند. آشنایی اش با فردوسی به دوران کودکی و روایت هایی برمی گردد که مادربزرگش از رستم و سهراب نقل می کرده است.

این میل به مرور زیادت گرفت و او برای تحصیل در دانشگاه رشته زبان و ادبیات فارسی را انتخاب کرد و تا مقطع دکتری ادامه داد و حالا 26 سال است که خود را راوی شاهنامه می داند، در دانشگاه و بیرون از دانشگاه. یکی از مکان هایی که جلساتش را در آن برگزار می کند، خردسرای فردوسی است.

می گوید مخاطبانش از هر سن و قشری هستند: «شاهنامه متعلق به قشر خاصی نیست و سن و سال هم نمی شناسد. شاهنامه از آنِ تمامی کسانی است که به ایران و فضیلت های اخلاقی و انسانی مهر می ورزند». افزون بر این، آثاری در ارتباط با شاهنامه تألیف کرده است.....

 

ادامۀ گفت و گو را در روزنامۀ شهرآرا، 5 اردیبهشت 1402 بخوانید.

نظر شما