آغاز نشست های حضوری مثنوی خوانی خردسرای فردوسی

آغاز نشست های حضوری مثنوی خوانی خردسرای فردوسی

مؤسسۀ خردسرای فردوسی برگزار می کند:

 

اولین نشست حضوری مثنوی خوانی

 

در سال 1402

 

 

مثنوی که صیقل ارواح بود...

(خوانش و گزارش مثنوی معنوی)

 

با حضور: دکتر کیمیا تاج نیا

 

یکشنبه، 24 اردیبهشت ماه 1402- ساعت 17

 

ثبت نام: خانم رضاپور

09153235223

نظر شما