حریم خصوصی

در بیانیه پیمان رازداری به شما اعلام می کنیم که چه اطلاعاتی را از شما گردآوری کرده، چگونه از اطلاعاتی که هنگام مراجعه به این پایگاه اینترنتی در اختیارمان قرار می‌دهید، استفاده و از آ‌نها حفاظت می‌کنیم. ما حفظ حریم شخصی شما را تضمین می‌کنیم. اگر در هنگام استفاده از این پایگاه اینترنتی، از شما اطلاعاتی بخواهیم که هویت تان را آشکار کند می توانید مطمئن باشید که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده می شود. در هر حال تعهدات و مسئولیت های ما محدود به توانایی ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیر مترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و یا تعهدی نخواهیم داشت.

 

امنیت اطلاعات چگونه برقرار می گردد؟

ما متعهدیم که امنیت اطلاعات شما را تضمین کنیم. برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیر مجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه‌های ترجیحی استفاده می کنیم تا امنیت اطلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری می کنیم، حفظ شود.

 

با اطلاعاتی که دریافت می کنیم چه می کنیم؟

ما از این اطلاعات برای شناخت نیازهای شما و ارائه پیشنهادهای بهتر به شما استفاده می‌کنیم. به طور خاص، از اطلاعات گردآوری شده در سایت برای این هدف ها استفاده می‌کنیم:

  • ایجاد بانک اطلاعاتی مشتریان یا همکاران بالقوه.
  • استفاده از اطلاعات برای بهبود محصولات و خدمات یا نحوه‌ی ارائه‌ی آنها.
  • ارائه محصولات جدید، پیشنهادهای ویژه و سایر اطلاعات در قالب خبرنامه و غیره.
  • تماس برای انجام تحقیقات بازار از طریق ایمیل یا تماس.
  • استفاده از اطلاعات شما برای اختصاصی کردن سایت بر اساس علایق شما.
  • انجام آزمایش و تحقیقات در بخش تحقیق و توسعه.
 

لینک به سایت های دیگر

سایت ما ممکن است به سایت های دیگری لینک شود. وقتی که شما از طریق این لینک ها از سایت ما خارج می‌شوید، توجه داشته باشید که ما بر دیگر سایت ها کنترل نداریم. ما درباره حفظ حریم شخصی و اطلاعاتی که شما در اختیار سایت های دیگر قرار می دهید مسئولیتی ندارد و آن ها شامل این بیانیه نیستند. درباره این سایت ها شما باید به بیانیه حریم شخصی خود آن ها مراجعه نمایید.