حماسۀ عاشورا

حماسۀ عاشورا

حماسه‌ای که در عاشورا سروده شد، سلسله حماسه‌سرایی را در ایران تا همیشه ادامه خواهد داد.

نظر شما