فصلنامۀ پاژ

فصلنامۀ پاژ

(ویژه‌نامهٔ افغانستان) 
با یادکرد: استادان رهنورد زریاب و واصف باختری

دورهٔ جدید ـ سال دوازدهم ـ شمارهٔ سوم ـ پاییز ۱۴۰۲ (شمارهٔ پیاپی ۵۱) 
این فصلنامه با مجوّز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت: ۹۰/۸۰۹۰ منتشر می شود. 

صاحب امتیاز: مؤسسۀ فرهنگی خردسرای فردوسی
مدیرمسئول وسردبیر: دکتر محمّدجعفر یاحقی
مدیر علمی: دکتر حمید طبسی
تحریریه: دکتر کیمیا تاج نیا، دکتر محمود حسن آبادی، دکتر حمید طبسی، دکتر علیرضا قیامتی، رجبعلی لباف خانیکی، دکتر جواد محقّق نیشابوری، دکتر محمّدجعفر یاحقّی 
ویراستار: لیلا بخت‌آور 
تنظیم و صفحه آرا: مرضیه دلیری اصل 
طراح جلد: فرید یاحقی 
تلفن و دورنگار: ۳۵۰۱۹۲۷۴-۰۵۱ 
صفحه خانگی: www.fcwh-ngo.com  

سرمقاله: ز کابلستان تا به زابلستان دکتر محمدجعفر یاحقی

فهرست مقالات:   
 درنگی بر زندگی، کارکردها و آثار استاد محمّداعظم رهنورد زریاب 
عبدالمقیم نجرابی 
  
از میان قرن‌ها نگاهی به زندگی محمّداعظم رهنورد زریاب، اندیشمند، پژوهشگر و داستان‌نویس افغانستان
دکتر شمس الحق آریانفر 
  
 اندیشه‌های فلسفی در آثار رهنورد زریاب (با تکیه‌بر رمان چار گرد قلا گشتم)
سیدعارف اخلاقی   

 راز و رمز افسانه سیزیف در رمان «سکّه‌یی که سُلیمان یافت» اثر رهنورد زریاب
کاکاخان شریف زاده - علی اکبر زاولی و محمد رضایی
  
زریاب؛ روشنگری در آیینۀ روایت‌های داستانی                                                      
دكتر نصیراحمد آرین

شرح حال و آثار واصف باختری
مژگان عثمانی موحد

 بازتاب مؤلفه‌های آرکائیسم در شعر معاصر افغانستان با تکیه بر اشعار واصف باختری
دکتر فضل الحق فضل

 آشنایی‌زدایی و هنجارگریزی در اشعار واصف باختری
دکتر محمدفاضل شریفی

 پسوند‌های صفت‌ساز؛ ویژگی سبکی واصف باختری
دکتر ام فرو موسوی و ساره رحیمی

 جلوه‌هایی از مقاومت در اشعار واصف باختری
دکتر محمدظاهر فایز

تحلیل گفتمان غزلیات واصف باختری با رویکرد نورمن فرکلاف
محمدشاهپور قادری

 شاهنامه ‎شناسی در افغانستان
تحریریه پاژ

  و بخش‌های:   
 با شاهنامۀ فردوسی از طوس تا دوشنبه
(گزارشی همایش جغرافیای تاریخی و فرهنگی شاهنامۀ فردوسی ـ تاجیکستان)
فاطمه محمدزاده

 هشیوار و دانادل و زنده‌نام
(چلۀ اندوه درگذشت استاد زنده‌یاد، دکتر محمّدرضا راشدمحصل)
سمیه کریمی_پور
   

شعر و داستان:
با آثاری از:
احسان بدخشانی / زنده‌یاد صادق عصیان / مسیح سیامک / تمنا مهرزاد / زنده‌یاد عفیف باختری / بهرام هیمه / مقصود حیدریان / بسی‌گل شریفی / ابراهیم امینی / لیمه آفشید@kheradsarayeferdowsi

فصلنامۀ پاژ  شماره ۵۱ (پاییز  ۱۴۰۲) در  ۲۱۶ صفحه از صبح یکشنبه ۳ دی‌ماه در محلّ مؤسسه و انتشارات امام (مشهد) در دسترس است.

(پذیرش سفارش و ارسال برای شهرستانها): ۰۵۱۳۵۰۱۹۲۷۴ - ۰۹۱۵۱۵۹۰۴۸۹


مؤسسه خردسرای فردوسی را در صفحۀ اینستاگرام همراهی کنید.

🆔https://instagram.com/kheradsarayeferdowsi?igshid=12hsf58inenpo

نظر شما