اعلام عنوان مقالات چاپ شده و سخنرانی های نوزدهمین همایش ملی «پیام شاهنامه، پایندگی زبان فارسی»

اعلام عنوان مقالات چاپ شده و سخنرانی های نوزدهمین همایش ملی «پیام شاهنامه، پایندگی زبان فارسی»

اعلام عنوان مقالات چاپ‌شده و سخنرانی‌های نوزدهمین همایش ملی بزرگ داشت فردوسی و زبان فارسی

پیام شاهنامه پایندگی زبان فارسی
(۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، دانشگاه فردوسی مشهد)

   «به فرهنگ باشد روان تندرست»

در آستانۀ فرارسیدن ۲۵ اردیبهشت‌، روز ملی بزرگ‌داشت فردوسی و پاس داشت زبان فارسی،  خرسندیم به اطلاع برسانیم که مجموعه‌مقالات همایش «پیام فردوسی پایندگی زبان فارسی» آمادۀ انتشار است.  
 فهرست مقالات چاپ شده و سخنرانی‌های این همایش تقدیم می‌شود.

 

 

 

 

 

 

نظر شما