آغاز کارگاه های آموزشی تابستانۀ خردسرای فردوسی

آغاز کارگاه های آموزشی تابستانۀ خردسرای فردوسی

«به فرهنگ باشد روان تندرست»

(آغاز کارگاه‌های  آموزشی تابستانه مؤسسۀ خردسرای فردوسی)

 

خرسندیم که به اطلاع برسانیم، با توجه به عبور از محدودیت‌های همه‌گیری بیماری کرونا و فراهم شدن امکان تشکیل کارگاه‌های حضوری، دوره‌های آموزشی، علمی و ادبی مؤسسۀ فرهنگی خردسرای فردوسی از تاریخ  یکشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.

این کارگاه‌ها با حضور پژوهشگران ارجمند برگزار می‌شود و شامل «آن چه فردوسی نسروده است» (آشنایی با حماسه‌های پس از شاهنامه) محمد بیانی؛ «بخوانم ز هر دفتری دانشی» (شناخت و خوانش متون فارسی عصر سامانی) مرسده اسلامی؛ «شناخت نسخه‌های خطی شاهنامه» امیر منصوری؛ «پهلوی مقدماتی،  خوانش اندرزهای فارسی میانه / پهلوی» دکتر مجید پوراحمد؛ «سخن‌های بایسته و دلپذیر» (آموزش کامل ویراستاری) دکتر اعظم نیکخواه فاردقی است.

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر، صفحۀ رسمی خردسرای فردوسی را دنبال کنید، یا با شماره‌های درج شده، تماس بگیرید:  

خانم رضاپور :  ۰۹۱۵۳۲۳۵۲۲۳

مؤسسۀ خردسرای فردوسی:  ۰۵۱۳۵۰۱۹۲۷۴

مشهد، انتهای بولوار معلم، بین میدان داندانپزشکان و فارغ‌التحصیلان، شمارۀ 22.

 

 

 

 

 

نظر شما