اهدای شاهنامه به هر خانوادۀ تاجیک

اهدای شاهنامه به هر خانوادۀ تاجیک

به هر خانواده تاجیک کتاب «شاهنامه» اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی اهداء می‌شود

امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طی سخنرانی خود در سمپوزیوم بین‌المللی به مناسبت یکصد و پانزدهمین سالگرد آکادمیسین باباجان غفوراف دستور داد تا «شاهنامه» ابوالقاسم فردوسی را به منظور اطلاع رسانی هر چه بیشتر مردم منتشر و در دسترس عموم مردم کشور قرار دهند.

رئیس جمهور تاجیکستان این اقدام را در جهت شناخت صحیح گذشته و ارزش‌های فرهنگی مهم و به موقع دانست.

امامعلی رحمان گفت: در جلسات و سخنرانی‌هایم از ابتدای کارم به‌عنوان رئیس‌جمهور بارها گفته‌ام که باید بدانیم اجدادمان کیستند و خودمان کیستیم،
یعنی ریشه‌هایمان را بشناسیم،
به آنها ادای احترام کنیم و باشیم.

ما به آریایی تبار بودن خود افتخار می‌کنیم.

یادآور می‌شویم که پیش از این کتاب «تاجیکان» اثر باباجان غفوراف نیز با هدف بررسی عمیق تاریخ مردم تاجیکستان با هزینه صندوق ذخیره رئیس‌جمهور تاجیکستان منتشر شده و در دسترس همگان قرار گرفته بود.

نظر شما