«خرم به خردادروز»

«خرم به خردادروز»

چهل و هفتمین میان فصلی خردسرای فردوسی

 

«خرم به خردادروز»

 

 

با سخنان:

دکتر حامد خاتمی پور

دکتر زاگرس زند

دکتر حامد مهراد

المیرا حسن زاده

 

 

اجرای آئینی شاهنامه خوانی

کارنامۀ 25 سال 25 اردیبهشت ماه

اعلام برگزیدگان جشنوارۀ داستان نویسی کودکان

گزارش جشنوارۀ خوش نویسی «شکوه شاهنامه»

رونمایی از چند کتاب

 

 

زمان: جمعه 5 خرداد ماه 1402، ساعت 17

 

مکان: مشهد، بولوار وکیل آباد، خیابان هنرستان، بین هنرستان 1 و 3، سالن همایش های فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

نظر شما