دیدار و گفت و گو با محمدحسین پاپلی یزدی

دیدار و گفت و گو با محمدحسین پاپلی یزدی

دیدار و گفت و گو با محمدحسین پاپلی یزدی

 

با حضور: محمد فاضلی، حجت میان آبادی و علی دهباشی

 

 

پنج شنبه هفتم اردیبهشت 1402، ساعت 10 صبح

خیابان ایرانشهر، کوچه سمندریان (مهاجر)، پلاک 22، مدرسه فیلم سازی و پژوهش های سینمایی هیلاج

نظر شما