گاه شمار فردوسی 1401

گاه شمار فردوسی 1401

۷۰,۰۰۰ تومان

شناسه

گاه شمار فردوسی منتشر شد.

واحد: جلد
دسته بندی:

گاهشمارفردوسی_۱۴۰۱
ارمغانی از مؤسسه فرهنگی هنری خردسرای فردوسی
منتشر شد

            «به نام خداوند جان و خرد»

گاه‌شمار فردوسی، این نماد فرهنگی خردسرای فردوسی، دانشنامه‌ای است مختصر از رویدادهای باستانی، تاریخی، اجتماعی، مذهبی و ارزش‌های‌ انسانی که در سال جاری -۱۴۰۰- با توجه به بزرگداشت خرد و گستردگی مفاهیم آن در شاهنامه به صورتی دیگر و با هیأتی متفاوت، هم از جهت ظاهر و هم از جهت کیفیت معانی و ارایهٔ نکته‌های آگاهی بخش به دوستداران فرهنگ ایرانی و مشتاقان زبان فارسی و آنان که به آزادی و آزادگی می‌اندیشند در هر حوزهٔ فرهنگی و حکومتی که زندگی می‌کنند پیشکش می‌شود. کوشیده‌ایم تا نهاد فرهنگی و نماد خردسرا را به صورتی نو و طبعٱ آراسته‌تر جلوه دهیم.

(مؤسسهٔ فرهنگی هنری خردسرای فردوسی)


علاقه‌مندان می‌توانند جهت سفارش و دریافت با شماره‌های  ۰۵۱۳۵۰۱۹۲۷۴ و ۰۹۱۵۵۰۷۴۹۵۲ تماس حاصل نمایند.
 

نظر شما