نشست بازتاب آرمانشهر ایرانی در شاهنامه

نشست بازتاب آرمانشهر ایرانی در شاهنامه

مؤسسهٔ فرهنگی خردسرای فردوسی با همکاری انجمن ایرانشناسی ایران برگزار می‌کند:

🔷🔸 #نشستهایعلمی_فرهنگی:

         بازتاب آرمانشهر ایرانی در شاهنامه

#سخنرانان:
ـ دکتر محمود جعفری‌دهقی
ـ دکتر علیرضا قیامتی

#دبیر_نشست: محمد بیانی

🟪  چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۰

✔️ لینک پخش صفحهٔ اینستاگرام مؤسسه خردسرای فردوسی: 

https://www.instagram.com/kheradsarayeferdowsi/

نظر شما